Na tejto stránke využívame cookies a prehliadaním súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači.
OK

NAJPREDÁVANEJŠIE

naša cena 22,90 EUR
Skladom
naša cena 15,90 EUR
Skladom
naša cena 19,90 EUR
Skladom

TOVAR V AKCII

naša cena 199,90 EUR
Dodanie do 7 dní

Podmienky predaja » Ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREDPISY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto predpisy o ochrane súkromia (“predpisy o ochrane súkromia”) stanovujú, ako Skorpio group s.r.o. IČO: 51 711 478, so sídlom: Banšelova 24, 821 04 Bratislava („Skorpio group s.r.o.“), zhromažďuje, spracováva a uchováva vaše osobné údaje.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Spracovávame e-mailovú adresu, ktorú nám priamo poskytnete pri registrácii na odber noviniek. Spracovávame tiež informácie zhromaždené zo súborov cookies. Pomocou cookies zbierame dáta, akým spôsobom sa dostanete na danú webovú lokalitu, kedy sa vrátite a aké stránky na danej lokalite navštívite.

 

PREČO SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

E-mailové adresy zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame na účely zasielania pravidelných marketingových oznámení pomocou emailu. Informácie získané zo súborov cookies používame na vyhodnotenie efektívnosti našej webovej lokality, na analýzu trendov, správu lokality a osloveniu marketingovou ponukou pomocou retargetingu.

 

AKÝM SPÔSOBOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE A KTO MÁ K NIM PRÍSTUP?

Vaše osobné údaje spracováva „Skorpio group s.r.o.“ na Slovensku. Tieto informácie však môžu na účely správy a hostingu databáz môžu uchovávať aj služby tretích strán, ktoré sídlia v iných krajinách Európskej únie, prípadne mimo nej. Vaše osobné údaje nesprístupníme žiadnej tretej osobe, pokiaľ si to nevyžadujú príslušné zákony.

 

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje, ktoré používame na marketingové účely, uchováme dovtedy, kým nám neoznámite, že si už neželáte prijímať novinky.

 

AKO ZABEZPEČUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje sa uchovávajú spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú ochranu pred ich zneužitím a stratou a nepovoleným prístupom, úpravou alebo zverejnením. Ak vaše osobné údaje nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, najmä ak odvoláte váš súhlas s ich spracovaním, zabezpečíme primerané kroky na ich likvidáciu alebo trvalé znemožnenie ich priradenia k vašej osobe.

 

AKO ZÍSKATE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Ste oprávnení získať kedykoľvek prístup k osobným údajom, ktoré máme o vás zhromaždené, ako aj kópiu všetkých takých údajov (ak je to technicky možné), a okrem niekoľkých výnimiek, môžete tieto údaje kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť. Ak si želáte získať prístup k svojim osobným údajom alebo ich aktualizovať, kontaktujte nás na: info@moleskineshop.sk

 

AKO SA ODHLÁSIŤ Z ODBERU?

Ak sa chcete odhlásiť z odberu noviniek a vyčiarknuť sa z našich kontaktných a marketingových zoznamov, môžete tak spraviť kedykoľvek; stačí nás kontaktovať na: info@moleskineshop.sk alebo použiť “odkaz na odhlásenie z odberu”, ktorý sa nachádza na konci každých noviniek, ktoré prijímate.

 

MÔŽU SA TIETO PREDPISY MENIŤ?

Áno, príležitostne môže dôjsť k aktualizácii týchto Predpisov o ochrane súkromia, aby sa tak odrazili zmeny v našich prevádzkových postupoch alebo regulačné zmeny. Bez vášho výslovného súhlasu však neobmedzíme žiadne vaše práva. Všetky prípadné zmeny budú zverejnené na tomto odkaze a ak dôjde k závažným zmenám, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu.

 

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek otázky, požiadavky alebo poznámky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na: info@moleskineshop.sk

 

Dátum poslednej aktualizácie: máj 2018

 

ZDU1NzJ